Byrådsmedlemmer

21. april 2024


Niels Nicolaisen

Økonom
E-mail: nien@odsherred.dk
Telefon: 53 80 30 80

1. viceborgmester. Næstformand Økonomiudvalget. Gruppeformand


Hanne Pigonska

Folkeskolelærer
E-mail: hapi@odsherred.dk
Telefon: 40 83 73 58

Formand Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Mathias Hansen

Landmand
E-mail: matha@odsherred.dk
Telefon: 28 76 91 17

Medlem af Økonomiudvalget. Formand Vækst- og Udviklingsudvalget. Næstformand Klima- og Miljøudvalget

Annette S.V.Møller

Sygeplejerske
E-mail: anmol@odsherred.dk
Telefon: 51 23 46 73

Næstformand Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget